O krajském kole soutěže Díky, trenére 2023

Pro obrovský ohlas celorepublikového kola soutěže, jsme se rozhodli soutěž uspořádat i v jednotlivých krajích. Letos poprvé v Jihočeském kraji!

Kdo se může zúčastnit

 • Díky, trenére je sportovně-společenská akce určená trenérům a trenérkám (dále trenér), kteří vedou pravidelně alespoň jednoho svěřence, jemuž je maximálně 15 let. Pořádá ji spolek Díky, trenére.
 • Soutěž je určena trenérům od 18 let jakéhokoliv sportu, který zaštiťuje oficiální sportovní svaz.
 • Soutěže se mohou zúčastnit i dobrovolní trenéři, kteří nevlastní trenérskou licenci.
 • Soutěže se mohou zúčastnit i trenéři, kteří byli přihlášeni do minulých ročníků. Podmínkou je vyplnit údaje v obměněném dotazníku.
  Hodnoceno nebude pouze 8 účastníků loňského finále.
 • Trenér vykonává nebo vykonával svou činnost na území Jihočeského kraje.

Jak přihlásit trenéra do soutěže

Přihlašujte trenéra

 • Kdokoliv ví o trenérovi, který umí příkladně pracovat s dětmi do 15 let, může ho přihlásit do soutěže. Tedy jeho svěřenci, buď sami, či prostřednictvím rodičů. Dále kolegové trenéra, funkcionáři oddílů, klubů, sportovních svazů, společenských organizací. Ke konkrétnímu přihlášení trenéra musí jeho přihlašovatel vyplnit formulář ze sekce „Nominace trenéra“.
 • Pokud přihlašovatel chce do soutěže poslat stejného trenéra jako vloni, může to udělat. Napište však do formuláře, co se mu v uplynulém roce povedlo nejvíce, ať mu zvýšíte šance na umístění.
 • Počet přihlášek pro jednoho trenéra nemá vliv na postup do druhého kola soutěže.
 • Poté, co pořadatel obdrží od přihlašovatele vyplněnou přihlášku, pošle vybranému trenérovi e-mail s informacemi, jak on sám má v soutěži pokračovat.
 • Trenéři vstupují do soutěže ve chvíli, kdy pořadateli soutěže zašlou vyplněný dotazník.
 • Do soutěže Díky, trenére bylo doposud přihlášeno více než 4 tisíce trenérů. Všichni se jí můžou zúčastnit znovu poté, co vyplní údaje v obměněném dotazníku, to je podmínka. Hodnoceni nebudou pouze účastníci finále DTM 2015-2023.

Ceny pro krajské kolo

 • Vítěz krajského kola soutěže Díky, trenére obdrží titul Trenér mládeže Jihočeského kraje 2023.
 • Vítězi pořadatel předá odměnu ve výši 25 tisíc korun.
 • Druhý nejlepší trenér v celkovém pořadí obdrží od pořadatele 20tisíc korun.
 • Třetí nejlepší trenér dostane od pořadatele soutěže 15 tisíc korun.
 • Čtvrtý nejlepší trenér dostane od pořadatele soutěže 10 tisíc korun.
 • Vítěz a druhý v pořadí postupují do celostátního finále.

Časový plán soutěže

1. kolo (1. března – 30. dubna)

 • Nominující svěřenci, rodiče, funkcionáři, trenéři nebo ostatní nám pošlou údaje nominovaného trenéra přes formulář na webových stránkách. Trenér přijme nominaci tím, že vyplní dotazník na našich webových stránkách a odesláním vyplněného dotazníků se dostává do soutěže. K výběru trenérů do další fáze soutěže poslouží údaje z dotazníků připravených a posléze zpracovaných společností Ipsos, přední agenturou pro výzkum trhu a veřejného mínění v Česku.
 • Po vyhodnocení údajů z přijatých dotazníků pořadatel vybere 32 čtvrtfinálových trenérů ze všech přihlášených.
 • Uzávěrka přihlášek je 30. dubna a vyhlášení výběru trenérů do čtvrtfinále bude 15. května 2023.

2. kolo (15. května – 31. května)

 • Vybraným trenérům a jejich nominujícím pošleme doplňující otázky a požadavky. Na základě odpovědí a reakcí včetně kontroly u jednotlivých svazů vybereme semifinálových 16 trenérů mládeže pro rok 2023.
 • Vyhlášení 16 postupujících trenérů bude 10. června 2023.

3. kolo (10. června – 30. srpna)

 • Na 16 trenérů vybraných z 2. kola čekají návštěvy reportérů Díky, trenére
 • Následně o každém trenérovi vyjde článek na našem webu s videomedailonkem.
 • Do finálové Top 8 postoupí 2 trenéři z krajského kola, zbylých 6 trenérů vybere odborná porota na základě videomedailonků.
 • Vyhlášení Top 8 bude koncem září 2023.

Finále: Den trenérů mládeže Jihočeského kraje 2023

 • Do finále soutěže Díky, trenére postoupí po pečlivém výběru odborné poroty a pořadatele 8 trenérů.
 • Trenéři během finále předvedou svá oblíbená cvičení, která mají za úkol zaujmout diváky a porotu.
 • Důraz bude kladen na show a zábavnost vystoupení, které bude trvat maximálně 8 minut.
 • V tomto časovém limitu by měl trenér také vysvětlit podstatu jednotlivých cvičení.
 • Porota složená z uznávaných odborníků poté vybere finální Top 4.
 • Finální čtveřice si vylosuje 4 svěřence od jiných trenérů. Vítěze určí 3 týmové soutěže.
 • Krajské kolo soutěže Díky, trenére se uskuteční na přelomu měsíců září a října 2023.

Právní podmínky soutěže Díky, trenére

Zásady zpracování osobních údajů